ТРЯБВА ЛИ ЖЕНИТЕ ДА БЪДАТ ПАСТОРИ?

0
485 Преглеждания
Better Together Casual Female Femininity Lady Concept

Библията подчертава колко важна е ролята на жените в Църквата и също така дава насоки как мъжете трябва да изпълняват своите роли подобно на начина по който Христос обича Църквата. И мъжете, и жените играят огромна роля за успеха на Църквата.

Темата дали жените могат да бъдат пастори в църква е продължаващ дебат сред много вероизповедания. През вековете теолозите са изучавали този въпрос и са стигнали до заключение, че пастирските задължения са за мъжете.

Въпреки това, въпреки това, все още се повдигат аргументи, че и жените могат да бъдат пастори. Какво ни казва Библията по тази тема?

В писмото на Павел до Тимотей той казва: „А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа,но нека бъде мълчалива(1 Тимотей 2:12).

Въпреки че Павел беше директен, казвайки, че жените не могат да поучават, да имат власт над мъжете и че трябва да мълчат, това не означава, че една жена не може да служи на Бога и Неговата Църква. Павел доразвива това в своето писмо до Филипяните.

Също и теб умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мен и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.“(Филипяни 4: 3).

Тъй като Павел изрично каза, че жените не могат да проповядват и да бъдат пастори в Църквата, какво тогава биха могли да правят? Библията подчертава, че жените могат да преподават по духовни въпроси. Друг перфектен пример за това е Прискила, както е писано в Деяния 18:26

Той започна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път.“

Този библейски стих всъщност говори за Аполос, докато той проповядваше. Да се ​​върнем към Деяния 18: 24-25,

А някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в Писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усъден по дух, говореше и поучаваше прилежно за Исус, но познаваше само Йоановото кръщение.“

Аполос проповядвал, но не бил напълно наясно с евангелието. За да му обяснят в дълбочина благовестието. Прискила и Акила го поканили в дома си.

Стихът споменава първо Прискила, а след това съпруга й Акила; по-специално Прискила също имала широки познания за евангелието точно както съпруга й.

Жени в служение

В писмото си до Коринтяните Павел казва, че жените се молят и пророкуват в църковните събрания:

Но всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, разкрива безчестието на главата си – това е същото като да си обръсне главата. Защото, ако една жена не се покрива, нека остриже и косата си; но ако е позор за жената да отреже косата си или да си обръсне главата, тогава тя трябва да покрие главата си.

Мъжът не трябва да покрива главата си, тъй като е образ и слава на Бог; но жената е славата на мъжа. Защото мъжът не произхожда от жената, а жената от мъжа; нито мъжът е създаден за жена, а жената за мъжа. Именно поради тази причина жената трябва да има на главата си белег на власт заради ангелите. Въпреки това, в Господа жената не е независима от мъжа, нито мъжът е независим от жената. Защото, както жената произлиза от мъжа, така и мъжът се ражда от жена. Но всичко идва от Бога „(1 Коринтяни 11: 5-12).

Това означава, че една жена е особено важна при църковните събрания и служение, но не и за да проповядва и да бъде пастор пред деноминацията. Вместо това жените са призовани за подкрепа на пасторите и проповедниците.

Заповедта на Павел в писмото до Тимотей е подкрепена в неговото писание: „Защото първо Адам беше създаден, а след това Ева“ (1 Тимотей 2:13).

Този пасаж означава, че има разлика в ролите на мъжете и жените в Църквата, както в това как Бог е създал мъже и жени. Бог създаде Адам, за да има отговорността да се грижи за Едем, докато Той създаде Ева, за да помогне в споделената отговорност.

Същото е и с Църквата. Основната роля на мъжете е да поемат пълната отговорност да ръководят Църквата, да се уверят, че репутацията на Христовата Църква е най-добрата и да се гарантира, че членовете имат грижа за духовното и моралното.

Жените носят огромна отговорност в Църквата. Те трябва да гарантират, че пасторите, проповедниците и лидерите в Църквата са добри настойници. Подкрепата тук означава жените да бъдат любящи Божии слуги и да са сигурни, че лидерите вършат работата си с чест.

Децата Божии и Неговата Църква

Това ни напомня Ефесяни 5: 22-25, както е писано,

Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Защото съпругът е глава на жената, както Христос е глава на църквата(като само Той е спасител на тялото) Както църквата се подчинява на Христос, така и жените трябва да се подчиняват на съпрузите си във всичко. Мъже, обичайте жените си, точно както Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея.“ю

Този пасаж подчертава колко важна е ролята на жените в Църквата, а също така подчертава как мъжете трябва да изпълняват своите роли по подобие на това как Христос е обичал Църквата. Ролите не са разходка в парка. Да, различно е, но и двете играят огромна роля за постигането на успех на Църквата.

За да потвърдим допълнително това, нека поговорим за Лидия, помощничката в служението. В Деяния 16: 14-15 срещаме Лидия, както е писано,

В събота излязохме пред градската порта към реката, където очаквахме да намерим място за молитва. Седнахме и започнахме да говорим с жените, които се бяха събрали там. Една от тези, които слушаха, беше жена от град Тиатир на име Лидия, търговка на морави платове Тя беше поклонник на Бога. Господ отвори сърцето й, за да отговори на посланието на Павел. Когато тя и членовете на нейното домакинство се кръстиха, тя ни покани в дома си. „Ако ме считате за вярваща в Господа – каза тя,„ елате и останете в къщата ми. “ И тя ни убеди.“

Тук виждаме Лидия като помощник за застъпничеството на Павел и неговото служение към Христос, когато тя отваря своя дом за служение.

Спомняме си и Мария Магдалена, Йоана, съпругата на Хуза, и Сусана. Тези жени помагаха на Исус и дори им беше даден дар за прогонване на демони. Както е писано;

След това Исус обикаляше от един град и село до друг, известявайки добрата вест за Божието царство. Дванадесетте бяха с Него, а също и някои жени, излекувани от зли духове и болести: Мария (наречена Магдалена), от която бяха излезли седем демона; Йоана, съпруга на Хуза, управител на домакинството на Ирод; Сусана; и много други. Тези жени помагаха да ги подкрепят от собствените си средства“ (Лука 8: 1-3).

Какво означава това?

Библията ни казва, че жените не могат да проповядват и да бъдат пастори, но те играят важна роля за успеха на Църквата. Те могат да помагат на мъжете в

служението, да съдействат за поддържането на Църквата и нейните членове. Само по себе си това е отговорност, която не трябва да се приема с лека ръка от жените християни по целия свят.

Автор: Глори Ди

https://www.christianity.com/

Изпрати Свидетелство,Откровение,Пророчество,Видение или Сън чрез контактната форма по-долу!След като го получиме ще бъде качено на сайта!

НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ ЛИНКА ЗА ДА НИ ПИШЕТЕ:
👉https://www.facebook.com/radiobojiasila👈

Коментирай
СПОДЕЛИ В:
0Shares