Молитва за вятъра и реките на Святия Дух

0
282 Преглеждания
Молитва от п-р Пламен Петров

Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение, Духът е бодър, тялото немощно.
Поста и молитвата са големи оръжия.
Сега, Святи Боже, ние Те молим в името на Твоят Син Исус Христос да ни дадеш мъдрост, Божествена мъдрост.
Нека се молим за Божествена мъдрост в името на Исус.
Не естествена човешка мъдрост, а Божествена мъдрост. Молим се в името на Исус не за естествена, човешка мъдрост, а се молим за Божията мъдрост. Молим Те, Господи, също не просто за интелектуално знание, а Те молим за духовно познание, духовно познание ни дай и духовно откровение. В името на Исус, Те молим, за духовно откровение и духовно познание. Небесни Боже, молим Те, не просто за интелектуално знание върху Библията и интелектуално знание за Бога, а духовно откровение и духовно познание на Бога. Както казва Йов:
Бях слушал за Тебе със слушането на ушите си, но сега очите ми Те видяха.
Нека нашите духовни очи да Те видят, отвори очите ни, за да Те видим, Господи. В името на Исус всеки идол в сърцето ми, нека да бъде строшен. Всеки идол, който съм създал със собствените си ръце да бъде строшен. Всеки идол, който съм прегърнал в сърцето си да бъде строшен. Господи, моля Те да бъда богопоклонник. Направи ме богопоклонник, да се покланям с дух и с истина. Научи ме да се покланям с дух и с истина и да бъда богопоклоннник, чрез Духа Ти да се покланям с духа си. Молете се с мен. Научи ме да се покланям с духа ми чрез Духа Ти. Помогни ми да се покланям на Теб, Боже, Който си Дух чрез Святия Дух. Помогни ми, Господи, моят дух да се покланя на Теб чрез Святия Дух, в името на Исус. Научи ме и направи ме богопоклонник в името на Исус.
Сега Те моля, Ти да ми дадеш дух на благодат чрез Исуса Христа, дух на благодат и дух на моление. Подкрепи ме, научи ме и помогни ми да постя. Господи, в името на Исус, научи ме и помогни ми да постя. Научи ме на това изкуство поста и молитвата, в името на Исус. Научи ме да постя и да се моля, Господи! Идвам при Теб в името на единствения Посредник между Бога и човека Исус Христос, великия Първосвещеник. Благодаря Ти, Господи! Алелуя!
Сега Те моля, Господи, за небесно откровение, небесна мъдрост, небесна любов, небесна вяра, небесна молитва, небесен пост. Моля Те в името на Исус за откровение от горе, за мъдрост от горе, за Божията агапе любов, за вяра от горе, вярата на Господа Исуса Христа да изпълни сърцето ми, за молитва в Духа и за пост в Духа. Алелуя, благодарим Ти, Господи!
Господи, помогни ми да обуча чувствата си да разпознавам доброто и злото. Дай ми Божествено познаване да разпознавам добро и зло, да разпознавам кое е от Бога и кое не е. Дай ми Божествено разпознаване, обучени чувства, упражнение на чувствата в името на Исус.
Господи, направи ме като вятъра. Нека се молим с това. Направи ме като вятъра според Йоан 3 глава. Господи, направи ме да бъда като вятъра и направи ме да бъда управляван от Твоя вятър, да бъда управляван от облака, да бъда управляван от огъня, да бъда управляван от вятъра на Святия Дух. Направи ме да бъда управляван от Твоя вятър, от Твоя облак, от Твоя огън. Направи ме да бъда управляван от Святия Дух, воден и управляван от Духа Ти.
Моля се за Божиите мисли и се моля за Божиите пътища. Дай ми да мисля Божиите мисли и дай ми да ходя по Божиите пътища. Моля се в името на Исус, за Твоите мисли се моля и за Твоите пътища се моля. И Те моля за дух на откровение, да ми откриваш онова, което ухо не е видяло. Дай ми духовно зрение, отвори духовните ми очи да виждам онова, което око човешко не е видяло, отвори духовните ми уши, за да мога да чувам онова, което човешко ухо не е чуло, Господи. Отвори сърцето ми, за да разбирам и да схващам, да мисля и да виждам онова, което на човешко сърце не е идвало. Моля се за откровението на Святия Дух в името на Исуса Христа.
Господи Исусе, всяка крепост в моя мозък, всяка крепост в моите мисли, която се противопоставя на познанието на Бога да бъде разрушена- това е 2 Коринтяни 10:1-5. Всяка крепост от мисли и представи /моли се за себе си/, която се противопоставя на Богопознанието да бъде разрушена в името на Исус! Всяка крепост от мисли и представи, която се противопоставя на Богопознанието нека да бъде разрушена в името на Исус. Аз взимам оръжията на светлината. В името на Исус взимам оръжията на светлината. Господи, облечи ме, взимам оръжията на светлината. Господи Исусе, облечи ме с Твоето оръжие. Взимам оръжията на светлината, с които мога да събарям крепостите на врага в името на Исус.
Всяка слепота, в името на Исус да ме напусне! Духовна слепота да ме напусне в името на Исус! Всяка слепота да ме напусне в името на Исус. Всяка слепота, късогледство да ме напусне в името на Исус. Духовна слепота, духовно късогледство, духовно разногледство в името на Исус да ни напусне. Да бъде светлина! Да се отворят очите ни да виждаме. Духовно зрение, Господи ни дай в името на Исуса Христа. Дай ни мъдрост да взимаме решения, мъдрост за решения да решаваме задачите в живота си.
Ето, всеки един, който има задача в живота си да решава.
Сега поставяме задачите си пред Теб, Господи и Те молим за мъдрост Ти си казал:
Който му липсва мъдрост, нека да проси от Бога с вяра и ще му се даде.
Искаме небесна мъдрост, не земна мъдрост, искаме небесна мъдрост в името на Исус. Дай ни от онова, което е на небесата, тази благодат небесна. Искаме небесна благодат в името на Исус.
Нека да се молим: Господи, всеки религиозен фанатизъм в мен да се строши. Искам свободата на Святия Дух, свободата на Духа. Религиозен фанатизъм да бъде строшен в мен в името на Исус. Моля Те за свободата на Святия Дух.
Защото, където е Господният Дух, там е свобода.
Нека Твоето Слово, Твоят Логос да се вселява богато в сърцето ми. Твоят Логос, Твоето Слово да се вселява богато в сърцето ми и в ума ми. Променяй ме, Господи. Променяй ме по образа на Христос. Изобрази Христос в мен. Промени ме по образа на Христос, изобрази Христос в мен. Аз Те моля, в моето сърце да няма никакъв идол и ако разбирането ми за Бога е погрешно, аз Те моля да строшиш всеки идол в сърцето ми и искам в сърцето ми истинския Христос. Нека да се молим за истинския Христос. Този Христос, Който е истината да бъде в сърцето ми, не имитация, не човешка представа за Христос, искам истинския Христос. Господи, истинския Христос в сърцето ми, истинския Христос в ума ми. Искам истинското евангелие, истинското учение в сърцето ми, в ума ми в името на Исуса Христа по откровение от горе, откровение чрез Духа на Бога.
И сега, Святи Дух, Ти Който си нашият велик Учител, учи ни на Богопознание, учи ни на вероучение. Ти велики Учителю, учи ни и разкривай ни Божият Син. Разкривай ни Божият Син с цялата Му прелест и сила и величие. Ти, Който си нашият Учител и нашият Водач, води ни в правите пътища, води ни в небесния път и давай ни небесните мисли, небесния път и небесните мисли. Направи ме зрял християнин.
Нека и за това да се помолим. Господи Исусе, направи ме зрял християнин, да не бъда повече дете, нито да бъда бебе, но ми дай зрялост, духовна зрялост. Направи ме зрял християнин, дай ми духовна зрялост, да не бъда бебе, да не бъда дете, да не бъда бавноразвиващ се във вярата, но ми дай духовна зрялост. Дай ми духовно пълнолетие, скъпи Исусе, пълнолетно мъжество. Войникът е пълнолетен, не е дете, истинския войн не може да бъде дете. Така че, дай ни Господи, зрялост и пълнолетие в името на Исус да се изградим. Научи ни да се храним с твърда храна, а не само с мляко, да можем да преминем от млякото към твърдата храна. Научи ни да се храним с твърдата храна на Божието Слово, не само мляко, тоест не само да сучем от някого, но да можем сами да се храним с Божието Слово, да имам директна връзка с Теб и контакт. Алелуя.
Сега нека да отидем към поста. Научи ме да постя така, че да Ти угодя, Господи. Научи ме на духовен пост, научи ме как да постя воден от Святия Дух. Научи ме как да се моля воден от Святия Дух, научи ме как да чета Библията воден от Святия Дух в името на Исус.
Според изтеклото време трябва да можем и други да научим.
Прекрасно, благодарим Ти, Господи за Твоето прекрасно Слово. Разкривай ни Твоето Слово чрез Духа Си, води ни в молитвата чрез Духа Си, учи ни да постим чрез Духа Си.
Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Отвори очите ми, за да видя разпнатия Христос. Отвори очите ми, за да видя възкръсналия Христос. Отвори очите ми за кръста и за кръвта. Отвори очите ми за смъртта и възкресението. Дай ми откровение върху кръвта на Христа, дай ми откровение върху дървения кръст на Христа. Дай ми откровение върху кръвния завет, новия завет на Исуса Христа. Дай ми откровение върху Новият завет в кръвта на Господа Исуса Христа. Дай ми откровение върху възкресението и Възкръсналият. Възкръсналият е самото възкресение. Отвори очите ми да видя Възкръсналият, отвори очите ми, за да позная възкресението. Отвори очите ми, за да позная животът и възкресението. Отвори очите ми, за да позная пътят, да позная истината. Отвори очите ми да позная пътят, да позная истината, да позная животът и възкресението. Отвори очите ми, Господи, за да позная името.
Нека сега да се молим за името. Отвори моите очи, за да позная името и властта в името на Исус. Отвори очите ми и разбирането ми да позная името и властта в името на Исус. Името на Исус да позная и властта в името на Исус. Отвори очите ми, за да позная кръвта на Божието Агне, кръвта на Новия завет. О алелуя. Отвори очите ми, за да позная плътта на Божието Агне, да пия кръвта и да се храня с плътта на Божието Агне. Научи ме, святи Боже, да пия кръвта и да се храня с плътта на Божието Агне Исус. Дай ми откровение върху кръвта и върху плътта на Новия завет. Благодаря Ти за Неговото тяло, което беше разчупено за нас.
Ето, сега тези, които имат нужда от изцеление. В Неговите рани, които са в Неговото тяло ние сме изцелени. Заради Неговото тяло ние сме изцелени. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти предаде Твоето тяло за нашето възкресение, Ти предаде Своето тяло за нашето изцеление. Благодаря Ти за Твоето тяло, Твоята плът! Благодаря Ти за кръвта, която проля за душите ни, която проля за греховете ни. Благодаря за кръвта, която проля за живота ни. Чрез Твоята кръв имаме живот, защото живота на Бога е в кръвта на Исус. Нека да го кажем: Живота на Бога е в кръвта на Исус. Божият живот е в кръвта на Исус.
Исус взе на Себе Си нашите болести и понесе нашите немощи и болки.
Къде? В тялото Си. Исус взе нашите болести, понесе нашите немощи, нашите болки в тялото Си и в Неговите рани в Неговото тяло ние сме изцелени. На дървения кръст Той понесе нашето проклятие като стана проклет или проклятие за нас. На дървения кръст понесе нашето проклятие, изкупи ни от проклятието. Благодарим Ти, Господи Исусе, че на дървения кръст Ти ни изкупи от проклятието като стана проклет за нас, защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“. Благодарим Ти, Господи, че на дървения кръст Ти стана грехът, за да ни изкупиш от греха, да ни оправдаеш и да ни направиш Божията правда в Христа Исуса. На кръста Ти стана олицетворение на греха. На кръста Ти стана самият грях, на кръста Ти стана самото проклятие, медната змия. На кръста Ти разпъна закона. На кръста Ти понесе болестите. На кръста Ти понесе смъртта ни, за да може живота да дойде върху нас.
Всичко, което имаме е чрез Теб и заради Теб и ние Ти благодарим и Ти отдаваме славата и хвалата. Ти си Божието Агне, което беше принесено в жертва за душите ни и за телата ни. Благодаря Ти, че си изкупил душите ни, благодаря Ти, че си изкупил телата ни.
Нека да Му благодарим. Благодаря Ти, че си изкупил греховете ни. Ти си изкупил проклятията ни, Ти си изкупил греховете ни, проклятията ни. Ти си ни изкупил, Господи. Ти си Божието Агне. Ти си ни изкупил от властта на сатана.
Ето ви го освобождението. Нека всички да кажем: Благодаря Ти, Господи, че си ни изкупил от властта на сатана. Ти си ни изкупил със собствената Си кръв от властта на сатана. Благодаря Ти, че си ни изкупил със собствената Си кръв от властта на сатана. Алелуя.
Нека да кажем: Болести да се махат в името на Исус, немощи да се махат.
Който иска да получи изцеление трябва също да изповяда греховете си пред Бога. Не може с греховете да стоим и да очакваме изцеление.
Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Така че трябва да ги изповядваме греховете. Някои хора не са си изповядали греховете пред Бога.
Зле ли страда някой от вас, нека се моли – ето ние се молим.
Весел ли е някой, нека пее хваления, болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери, нека се молят над него и го помажат с масло в Господното име.
Ако имате църковни презвитери на близко извикайте ги да ви помажат с масло в Господното име. В името на Отца и Сина и Святия Дух да ви помажат с масло. В името на Исуса Христа от Назарет да бъдете помазани с масло.
Молитвата, която е с вяра ще избави страдалеца.
Коя молитва избавя? Молитвата с вяра. Вярвайте като се молите.
Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове ще му се простят – виждате, че изцеление и прощение вървят заедно.
И тъй изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете.
Виждате ли? – Изповядвайте греховете си и молете се, за да оздравеете. В името на Исус ние сме призовани да признаваме греховете си пред Бога, да ги изповядваме и след това да се молим, за да оздравеем.
Голяма сила има усърдната молитва на праведния /или на праведника/.
Голяма сила има усърдната молитва на праведника, молитва от сърце, настойчива молитва.
Бъдете изцелени в името на Исус.
Сега е време за изповядване на греховете. Ако не знае човек какви са греховете му, казваш: Господи, открий ми греховете ми. Господи, покажи ми собствените ми грехове. Нека да се молим с тази молитва. Господи Исусе, открий ми, покажи ми собствените ми грехове. Не да търся греховете на другите, а собствените ми грехове ми открий. Покажи ми собствените ми грехове, скришните ми грехове, неосъзнатите ми грехове. Помогни ми да си призная, помогни ми да си призная греховете, помогни ми да призная вината си. Ако признаем вината си Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка една неправда.
Помогни ми, Господи, да призная, научи ме да призная, помогни ми да призная греховете си.
1 Йоан 1:7 Ако ходим в светлината
Светлината, това означава да си изповядваме греховете. Това е едно от значенията. „Ако ходим в светлината“, да ходя в светлината това означава да си признаваме греховете пред Бога.
както Той е в светлината, имаме общение един с друг
Значи трябва да ходиш в светлината, значи да ходиш в любов, но означава и да си признаваш.
имаме общение един с друг, ако ходим в светлината и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
Ако ходим в светлината кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ако ходим в светлината, ако ходим в истината, ако ходим в любовта, ако изповядаме греховете си кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.
Нека се помолим: Господи, помогни ми да ходя в светлината и нека кръвта на Сина Ти Исус Христос да ме очиства от всеки грях. Моля Те кръвта на Сина Ти Исус Христос да ме очиства от всеки грях! Научи ме, помогни ми да ходя в светлината, Господи и кръвта на Сина Ти Исус Христос да ме очиства и да ме очисти сега от всеки мой грях.
О колко е прекрасно това. Който не е простил трябва и да прости, защото, ако не прощаваш няма да ти се прощава.
Господи, научи ме, помогни ми да ходя в светлината и кръвта на Сина Ти Исус Христос да ме очиства от всеки грях.
8 Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.
Виждате ли го тук? Ако кажем, че нямаме грях лъжем себе си и истината не е в нас. Значи трябва да си признаваме греховете.
9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
Така че в името на Исус да изповядваме греховете си. Не само да ги изповядаме, но да ги изповядваме пред Бога в молитвата си и Той е верен и праведен да ни прости всичките грехове, да ни очисти от всяка неправда.
10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.
1 Йоан 2:1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай /утешител,помощник, адвокат/ при Отца, Исуса Христа праведния.
2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
Така че в името на Исус, Господи, в името на великият Ходатай, великият Първосвещеник, великият Адвокат, Те молим да ни очистиш, да ни осветиш. Чрез Неговата кръв искаме милост за нашите грехове. В името на Исус милост за греховете ни, умилостивление чрез кръвта Му. Великия Ходатай, великият Утешител, великият Господ и Спасител.
Нека да обърнем внимание на прошката. Прошка на себе си и прошка на близките, прошка на хора, с които сме се разделили. Прошка в името на Исус. Господи, дай ни благодат да прощаваме от сърце. Господи, дай ни благодат да прощаваме от сърце в името на Исус. Дай ни благодат да простим от цялото си сърце. Дай ни благодат, Господи и също така дай ни благодат за пълно покаяние от грехове. Нека и това да се молим. Дай ми благодат да се покая напълно от греховете си. Дай ми благодат да се покая от всичките си грехове.
Сега в момента между другото, вярвам, че Бог ми дава едно слово. Някой си мисли, сега ще ви кажа какво си мисли някой – няма от какво да се покайваме, ние вече сме се покаяли. Има различни учения, но покаянието е начин на живот. Освен началното покаяние, генералното покаяние ние имаме нужда да умиваме нозете си ежедневно, така че трябва да се учим да живеем в дух на покаяние. Както и прошката, ние можем да сме простили един път, но след това може да се наложи пак да простим. Това беше за някой. В името на Исус покаянието като начин на живот.
Научи ни, Господи! Научи ни, Господи, на смирение. Не молитвата „смирим ме, Господи“, защото ако Господ трябва да смири става страшно, молитвата е – „Господи, научи ме на смирение в сърцето ми“. Нека се молим: Научи ме на смирение в сърцето ми и помогни ми чрез духа си да се смиря в сърцето си. Научи ме на смирение в дълбочината на сърцето ми. Научи ме на Божията любов в дълбочината на сърцето ми. Научи ме на смирение. Научи ме, Господи, на покорство на Твоето Слово. Научи ме на пълно покорство на Твоето Слово, на Твоята воля. Научи ме на пълно покорство на Твоето Слово и на Твоята воля в името на Исус!
Сега Те моля, помогни ми. Помогни ми да разпъна плътта си на кръста. Помогни ми да живея живот на разпъната плът. Помогни ми да разпъна плътта си, разпъване на плътта, умъртвяване на плътта, да бъда мъртъв към греха. Исусе, помогни ми да бъда мъртъв към греха и жив към Бога. Господи, помогни ми да бъда мъртъв към греха и жив към Бога в името на Исус!
Сега аз Те моля, Господи, да ме избавиш от буквата, да ме избавиш от закона, да ме избавиш от греха, да ме избавиш от света. Избави ме, Исусе, от буквата, от закона, от греха, от света, от сатана. Избави ме, Господи, от буквата на закона, от закона, от света, от греха, от сатана, избави ме в името на Исус. И Те моля, за Твоята небесна благодат. Моля Те за небесна благодат чрез Христа Исуса. Моля Те, Господи за благодат върху благодат. Благодат върху благодат, Христовата благодат, небесната благодат в живота ми, в семейството ми. Христовата благодат, Небесната благодат, Христовият мир в сърцето ми да царува. Радостта на Святия Дух в сърцето ми, царството на Бога, радостта, мира.
Сега Те моля за Божията правда. Божията правда в Христа Исуса, не моята правда, а Твоята правда, Господи, да бъде в сърцето ми. Не грях, а Христовата правда да бъде в сърцето ми. Моля Те за небето. Небето да слезне в сърцето ми. Божият трон да завладее сърцето ми, Христовият трон да бъде в сърцето ми. Христовото Слово да се вселява богато в сърцето ми. В името на Исус Христовото Слово да се вселява богато в сърцето ми. Още един път: Христовото Слово да се вкорени дълбоко в сърцето ми в името на Исус.
Искам светлина и живот в сърцето ми. Моля Те за светлина и живот в моето сърце, Господи! Да бъде светлина и да бъде живот в сърцето ми в името на Исуса! Да бъде светлина, да бъде живот в сърцето ми! О алелуя!
Също така, нека кръвта на Божието Агне Исус Христос, сега прилагаме кръвта със собствените си усти върху себе си. Кръвта на Божието Агне Исус Христос я прилагам върху ума си, върху мислите си. Освети мислите ми с кръвта на Исус. Освети мислите ми чрез Святия Дух. Освети мислите ми и ума ми чрез кръвта на Исус. Освети мислите ми и ума ми чрез Святия Дух. Освети тялото ми чрез кръвта и чрез Духа. Освети тялото ми чрез святата кръв и чрез Святия Дух.
Всяка болест да ме напусне. Всяка болна клетка, всяка зла клетка или всеки зъл корен да напуснат тялото ми в името на Исус Христос! Ето, тези, които имат тумори, които имат ракове, миоми, кисти, всеки корен на зло, всеки корен на болест, ние прилагаме върху него кръвта на Божието Агне, кръвта, която се проля от тялото на Христос, всеки корен на зло и всяка клетка на зло, прилагаме кръвта на Исус и огънят на Святия Дух. Святия Дух и огън! Святия Дух е огън пояждащ. Святият Дух е огън пояждащ за сатана, за болестите. Кръвта и Духът, кръвта и огънят на Святия Дух върху всеки орган, всяка част, всеки корен на болест и немощ ние го проклинаме, в името, използваме името на Исус, всеки корен на болест и немощ, ние го проклинаме в името на Исус Христос да изсъхне, да умре и да не даде плод до века. Така че прилагаме кръвта и огъня върху ума, върху тялото, върху емоциите. Тези, които са депресирани и с най-различни видове болести – психически, емоционални, прилагаме кръвта. Има сила в кръвта на Христа. Побеждаваме дявола чрез кръвта. Христос съсипа делата на дявола чрез собствената Си кръв пролята на Голготския кръст. Това е кръвта на живота и кръвта на победата. Така че емоциите да бъдат освободени от всяко демонично присъствие в името на Господа Исуса Христа. Волята да бъде освободена. Веригите на мрака да бъдат изгорени от огъня на Святия Дух.
Както восъкът се топи пред присъствието, пред огъня на Святия Дух, така и планините в живота ни да се разтопят в името на Исуса. Всяка планина на робство да се разтопи. Всяка планина на болест да се разтопи! Всяка планина на демон да се разтопи в името на Исуса Христа! Всяка планина на проклятие да се разтопи в името на Исуса Христа!
Кръвта на Исус прилагаме върху душите ни и върху децата ни. Прилагаме върху децата, върху духа, душата, тялото на децата ни кръвта на Исуса и огъня на Святия Дух. Не се бойте, вярвайте в кръвта. Има сила, неограничена сила в кръвта на Исуса и неограничена сила в Святия Дух. Силата е до толкова, до колкото вярваме. Никога не можете да вярвате повече отколкото е силата на Бога. Колкото и да вярвате, както каза Ефесяни 3:20, че Бог е способен да направи несравнено повече от онова, което мислим с нашите кутии, което мислим, или което се молим в нашите молитви. Никога нашата вяра не може да бъде по-голяма от Неговата сила и мощ. Имайте в предвид, че винаги това, което си представяме, че Бог може да направи е по-малко от онова, което Бог може да направи. Така че не трябва да Го ограничаваме. Силата в кръвта на Исуса е необятна, неограничена. Силата в Святия Дух е необятна, неограничена. Властта, с която разполага името на Исус, което е над всяко друго име, е неограничена власт. Тя е в сегашния свят и в бъдещия свят, тя е на небесата, тя е на земята, тя е под земята, тя е на всякъде и по всяко време. Благодарим Ти, Господи, в името на Исуса!
Това е най-сериозната част от богослужението ни – молитвата, защото ние говорим Словото, обаче молитвата е най-сериозното.
Бъдете изцелени, децата ви да бъдат изцелени! Бъдете изцелени вие, децата ви да бъдат изцелени в името на Исуса!
Сега вериги. Всички вериги, които са ни държали в затвор, ето сега крадецът, който ни е откраднал години, да ни е държал в затвор, казва Библията седмократно трябва да върне. В името на Исус, крадецът, който ни е ограбил годините му заповядваме да ни върне седмократно тия години, които сме прекарали в робство и тормоз в името на Исус! Заповядваме да ни върне годините този крадец. Също така всяка врата, която той е държал затворена, в името на Исус тази врата се отваря. Разбиват се ключалките, отваря се врата в името на Исуса Христа. Пробив и победа не по естествен път, а чрез Духа на Бога и пробив и победа в името на Исус.
Затворената врата заповядваме да се отвори! Бог да направи път там, където няма път. Път през морето извикваме в името на Исус! Господи, разтвори морето и направи път през морето. Отвори морето! Отвори врати! Отвори морето в името на Исус. Слава на Бога! Благодарим Ти Исусе!
Точно така, ако се хване, обаче го хващаме в името на Исус, крадеца го хващаме и му заповядваме да върне седмократно всичко, което е ограбил от живота ни в името на Исуса Христа, всичко, което е изпоял. Да го видим това нещо – Йоил 2 глава:
23 Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада, И веселете се в Господа вашия Бог; Защото ви е дал ранния дъжд в милостта Си /или в любовта Си/ и сега ви праща изобилен дъжд.
Ранния дъжд, късния дъжд. Значи дъжд, нека се молим: Господи, искаме ранния дъжд и искаме късния дъжд в името на Исус.
24 Гумната ще се напълнят с жито, И линовете ще се преливат от ново вино и масло.
Вино и масло – кръв и помазание. Кръвта на Исуса и помазанието на Святия Дух. Искаме преливане с кръвта на Исус и помазанието на Святия Дух. Искаме преливане от живот и помазание, изобилие.
25 И ще ви възвърна за годините, които изпояде скакалецът, червеят, бръмбар, гъсеница
Господи, върни ни годините. Господи, възвърни ни годините. Само Бог може да връща години. Господи, върни ни годините, които изпояде скаклецът, червеят, бръмбарът, гъсеницата.
Моята голяма войска, която пратих сред вас.
Господи, махни я тази войска в името на Исус, скакалец, червей, бръмбар, гъсеница.
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите, И ще хвалите името на Господа вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас; И Моят народ няма вече никога да се посрами.
Слава на Бога, благодарим Ти, Господи. Възвърни ни годните, които изпояде скакалецът, червеят, бръмбарът, гъсеницата – четири врага.
Слава на Бога, вие ме учудвате, хора, че вече времето напредва в България е близо 11 часа и в същото време продължаваме да се молим тук. Това е невероятно, поста и молитвата.
Искаме децата. Искаме децата в Господа, искаме децата в дома, искаме децата в служение, искаме децата в името на Исуса Христа. Искаме пробив. Пробив в семейството, пробив в служение, пробив в работа и бизнес. Пробив в семейство, пробив в служение и църква, пробив в работа и бизнес в името на Исуса Христа. Слава на Теб, Господи!
Творчески идеи. Дай ни, Господи, творчески идеи в името на Исус. Дай ни творчески идеи, да бъдем творци, дай ни ги, Господи. Откривай ни бъдещите неща. Откривай ни бъдещето, Господи. Исусе подготви ни и ни открий бъдещето. Господи Исусе, помогни ни и ни откривай бъдещето. Видения, сънища и пророчества. Давай ни видения, сънища, пророчества и ни откривай бъдещето. Чрез видения сънища и пророчества ни откривай бъдещето, скъпи Исусе.
Пази ни нас и децата ни, пази ни от всеки агент на сатана. Святи, Боже, пази нас и децата ни от всеки агент на сатана в името на Исус. Опази нас и децата ни, опази семействата ни, служенията ни, църквите ни, работа и бизнес. Опази ни от всеки агент изпратен от сатана в името на Исус.
Искаме да ни свързваш с Божии хора, Божии контакти, Божии връзки, Божии хора и ни опази от всеки агент на сатана в името на Исус. Опази ни и разкъсай всяка връзка, с която сатана ни е вързал и разкъсай всяка точка на контакт, чрез която сатана ни влияе и ни пие живота. Никаква точка на контакт със сатана. В името на Исус, обаче искаме точка на контакт с Бога, искаме връзка с Бога, взаимоотношения с Бога. Помогни ни да изградим взаимоотношенията си с Теб, връзки, точка на контакт с Теб, да пребъдваме в Теб. Пребъдване в Теб и в Словото Ти, да имаме пребъдване.
В името на Исус, нека Твоите небесни армии, молим Те за Твоите небесни армии в живота ни, Твоите небесни армии в семействата ни и в служения и църкви, и в работа и бизнес Твоите небесни армии да бъдат с нас.
Псалм 91 – Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да ни носят да не ударим о камък ногата си.
Небесни армии. Излей небесен огън върху нас в името на Исус. Вие не можете да усетите какво нещо е това да пребъдваме в молитва. Ние стоим и си пребъдваме в молитва вече някъде около час и половина. Благодарим Ти, Господи!
Пребъдване в Словото, пребъдване в молитва, пребъдване в пост. Пребъдване. Научи ни да пребъдваме в Словото, в молитвата, в поста. Научи ни да пребъдваме в Духа, в Святия Дух да пребъдваме, в молитва, в Слово, в пост. Да бдим и да се молим, за да не паднем в изкушение. Моля Те, пази ни от изкушения, съблазни, изпитания в името на Исуса, молим Те в името на Исус. Опази ни от изкушения, изпитания, съблазни и помогни ни да пребъдваме в Твоето Слово, в молитвата, в поста, в Духа да пребъдваме в името на Исус.
Духът е бодър, тялото е немощно.
Плътта е немощна. Искам бодър дух, Господи, бдителен и бодър дух в мен. Кажи: Бдителен и бодър дух в мен в името на Исус. Освободи ме от любимите ми грехове – ето така да се молим: Господи, помогни ми да намразя любимите си грехове и ме освободи от любимите ми грехове. Господи, помогни ми да намразя греха. Помогни ми да намразя и освободи ме от греха, който лесно ме сплита, този грях, който лесно ме сплита, освободи ме от него. Всеки има грях, който лесно го сплита. Господи, освободи ме от греха, който лесно ме сплита, в името на Исус, който лесно ме оплита – това е в Евреи 12:1 и 2. Освободи ме от греха, които лесно ме сплита или който лесно ме оплита, помогни ми да намразя греха, да намразя злото и да обичам правдата, да възлюбя правдата и доброто.
В името на Исус, изпълни сърцето ми с любов към Теб. Изпълни сърцето ми с Божествена любов агапе. Излей в сърцето ми любовта агапе чрез Святия Дух. Научи ме на милост, научи ме на вярност – плода на Духа, и на смиреномъдрие, смирение и мъдрост, небесна мъдрост в името на Исуса.
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот и с кротостта на мъдростта.
Господи, дай ни кротост. Кротостта на мъдростта ми дай, да не съм буен, да не кипвам, да не се гневя. Кротостта на мъдростта ми дай, Господи в името на Исус. Освободи ме от горчива завист и крамолничество.
Ако имате в сърцето си горчива завист и крамолничество недейте да лъжете против истината.
Значи, Господи, освободи ни от горчивина, от завист и крамолничество, скандали. Нека се помолим за това. Господи, освободи ни от горчива завист и крамолничество. Освободи ме, Господи, от земна, животинска, бесовска мъдрост.
Където има завист и крамолничество, там има бъркотия
Освободи ме от бъркотия – Вавилон. Господи, освобди ме от завист, крамолничество, бъркотия и от всяко лошо нещо в името на Исус. И тия духове на завист, крамолничество, бъркотия, всяко лошо нещо, заповядваме да се махнат от живота ни. Господи, искаме дух на кротост, изпълни ме с дух на кротост, изпълни ме с кротостта на мъдростта. Завист, крамолничество, всяко лошо нещо, горчива завист, вън от мен в името на Исус!
Но мъдростта, която е от горе
Мъдрост от горе, Господи да ни дадеш. В името на Исус, ние се молим за мъдрост от горе, небесна мъдрост. Мъдрост от горе, чиста мъдрост от горе, миролюбива мъдрост от горе, кротка мъдрост от горе, умолима мъдрост от горе, мъдрост пълна с милост, мъдрост пълна с добри плодове, безпристрастна мъдрост, нелицемерна мъдрост в името на Исус. Охоо вижте каква мъдрост тук.
Господи, в името на Исус искам тази мъдрост, която е от горе, която е чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост, добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. В името на Исус, изпълни ме с тази мъдрост.
А всеки един дух на плътска война, вън от живота ми! Всеки един дух на гняв, буйност, да ме напусне в името на Исус. Наглост да се махне от живота ми. Искаме кротка, умолима мъдрост, пълна с милост. Всяка безмилостност да се махне от живота ми. Изпълни ни с добри плодове, Господи. Всеки лош плод, всеки лош корен, всеки горчив корен в живота ни да се изкорени в името на Исус. Ей тук каква хубава молитва е тази – всеки горчив и лош корен в семейството ни да се изкорени. Всеки горчив и лош корен в сърцето ми да се изкорени. Всеки горчив и лош корен в тялото ми да се изкорени в името на Исус. Всеки горчив и лош корен да се изкорени!
Безпристрастна мъдрост, нелицемерна. Лицемерието да се махне от живота ни, пристрастие и лицемерие. Всеки дух на лицемерие да се махне в името на Исус.
Плодът на правдата се се с мир от миротворците.
Семето на мира и плода на правдата. Господи, дай ни семето на мира и плода на правдата, направи ни миротворци. Господи, направи ме миротворец в името на Исуса Христа от Назарет. Господи, направи ни миротворци. Изпълни ме със семето на мира и с плода на правдата. Плодът на мира и правдата, семето на мира и правдата в името на Господа Исуса Христа от Назарет.
Колко е прекрасно това, че се помолихме.
Нека Христовият характер да бъде в нас, нека Христос да се изобрази в нас, нека Христовият образ да се изобрази в нас в името на Исуса. Изпълни ни, изпълни ни, изпълни ни със Святия Дух. Изпълни ни със святото Си присъствие.
Помазанието идва, приятели.
Изпълни ни с помазанието на Святия Си Дух /започва да ми се преплита езика/, изпълни ни с Твоето свято присъствие, небесен дъжд, небесна роса. Пробивът идва. Отворено небе. Всяко началство, власт и сила, които се опитват да затварят небето, ние ги смъмряме в името на Исуса Христа. Всяко началство, власт, сила, господство, име, което се опитва да застане между нас и Бога и се опитва да затвори пътя и да затвори вратата, ние го смъмряме в името на Исуса. Исус Христос е пътят. Исус Христос е небесната стълба, по която се качват и слизат ангелите. Никой няма право да спре този път. В името на Исус никой няма право. Ние идваме с кръвта на Исуса, ние идваме в името на Исуса, не заради нашата правда, а заради Неговата правда, не защото ние сме толкова праведни, а защото Той ни оправда, Той е нашата правда. Исус е нашата правда. И в името на Исуса Христа, Господи, благодарим Ти за този небесен път, който ти отвори.
Сега изливай благодат върху благодат. Благодат върху благодат, върху благодат, върху благодат. Изливай върху нас небесна благодат, изливай върху нас живите води. Изливай върху нас живите води, водата на живота, реката на живота да тече, нека да тече. Нека да тече! Нека да тече реката на живота. Искам да пия от реката на живота. Искам да ям от плода на живота, от плодът, който го ражда дървото на живота. Искам да пия от реката на живота, искам да ям от плода на живота. Благодаря Ти, Господи! Искам да бъда умит с кръвта на живота, искам да бъда изпълнен с Духът на живота.
Тези неща могат направо на песен да станат. Значи, нека да тече реката на живота, искам да ям от плода на живота, искам да бъда измит с кръвта на живота, да бъда изпълнен с Духа на…

Коментирай
СПОДЕЛИ В:
0Shares